I. TROŠKOVI DOSTAVE

Dostava iznosi 25-30kn za cijelo područje RH osim u slučaju narudžbe proizvoda
u iznosu većem od 300,00kn u kojem je slučaju dostava besplatna. Kao
dostavnog partnera odabrali smo GLS putem kojih šaljemo preporučenom
pošiljkom.
Nakon dostave Potvrde o narudžbi Trgovac dostavlja Kupcu putem elektroničke
pošte Potvrdu o uplati.
Po spremnosti robe za dostavu Trgovac Kupcu putem elektroničke pošte
dostavlja Obavijest o spremnosti robe za isporuku u kojoj će biti definiran
predviđeni dan dostave.
Isporuka proizvoda će uslijediti najkasnije u roku 3 radna dana od gotove izrade
proizvoda. Rok izrade počinje teći od vidljive uplate na računu Prodavatelja.

Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog
stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.
Rok za dostavu počinje dan nakon zaprimanja uplate na žiro računu. Subote,
nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave.
U rokove za isporuku ne računaju se:
-dan prijema narudžbe/zahtjeva
-vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca
-vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv
-neradni dani, subote, nedjelje i blagdani ako predstavljaju početak ili kraj roka
U slučaju da Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio,
Trgovac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos
izravnih troškova vezanih uz isporuku.
U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio,
Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome
koje podatke će Kupac navesti Trgovcu prilikom provjere dostave narudžbe.
Za sva pitanja oko opcija dostave, javite nam se na email info@nicole-nicole.hr ili
nas kontaktirajte putem kontakt obrasca.


II. UVJETI I ROKOVI PLAĆANJA, UVJETI ISPORUKE ROBE, VRIJEME ISPORUKE ROBE

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem
elektronskog formulara. Proizvod se smatra naručenim kada Kupac prođe cijeli
postupak narudžbe.
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:
E-bankingom (internet bankarstvom)
Općom uplatnicom
Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci
(najkasnije 3 dana od primitka e-mail poruke) kojom se potvrđuje da je Ugovor
sklopljen.

Ako Kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa
naručivanja sugerira da se provjeri:
Je li poruka u Junk/Spam folderu
Je li mailbox pun
U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Trgovac će postupiti i
po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako
ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, Ugovor će jednostrano
raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Trgovca, Trgovac će pristupiti
isporuci naručenih proizvoda.
Naručene proizvode isporučujemo putem Hrvatske pošte, dostava proizvoda se
vrši prema uvjetima Hrvatske pošte, obično paket bude dostavljen u roku 3 – 5
radnih dana. Sve pakete šaljemo preporučeno i dostavljamo Kupcu šifru za
praćenje paketa kako bi Kupac u svakom trenutku znao gdje je njegova pošiljka.
Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog
stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.
U rokove za isporuku ne računaju se:
-dan prijema narudžbe/zahtjeva
-vrijeme kašnjenja zbog netočne i/li nepotpune adrese Kupca
-vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv
-neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka
Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda
Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim
stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim
odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.


III. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (ZAMJENE I POVRATI)

Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne
navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od
14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od

strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora
predana u posjed.
Ako se Kupcu naručeni predmet iz bilo kojeg razloga ne sviđa i želi ga vratiti
može to učiniti na način da Trgovcu pošalje o vlastitom trošku predmet poštom
(preporučena pošiljka) i ispuni obrazac koji možete naći ovdje ili putem bilo koje
druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor,
upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca info@nicole-nicole.hr ili
poštom preporučeno na adresu sjedišta Trgovca: Cvjetna cesta 5, Zagreb. Po zaprimanju
predmeta, Kupcu će sredstva biti vraćena na račun u roku od 14 dana.
Ako Kupac želi zamjenu, artikl nam je potrebno poslati preporučeno poštom i u
pošiljci istaknuti koji artikl želi u zamjenu.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo
Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u
transportu/dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri
preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne
preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku
provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije
dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove
dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od
strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u
odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih
odredbama Zakona o obveznim o rokovima.
Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail info@nicole-
nicole.hr s naznakom “Reklamacija”.
Trgovac će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da
odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i
Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka
valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.
Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju
odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka
reklamacije.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručne montaže, dostave, skladištenja,
održavanja ili drugih nestručnih zahvata Kupca, Trgovac ne snosi odgovornost.
Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno zakonu o Zašiti
potrošača i Zakonu o obaveznim odnosima.
Informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite ovdje.
Isključenje prava na raskid ugovora
Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o
zaštiti potrošača, a osobito ako je naručena roba izrađena prema narudžbi
Kupca, te personalizirana.
Trajanje ugovora
Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji
proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem
od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio
ugovora.
Pisani prigovori Kupaca i sporovi
Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim
propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge
Trgovca Kupci mogu poslati elektronskom poštom na adresu: info@nicole-
nicole.hr kako je to navedeno u podacima Trgovca.
Trgovac je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a
najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora
na isti odgovoriti.
U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti
Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili
prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i
mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.
Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza
Trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama
osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih
sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac
može pristupiti putem ove poveznice:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Kontakti Trgovca:
POPUNITI
Email: info@nicole-nicole.hr
IBAN: 8724840081135191529