I. OPĆENITO
Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i
način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete
jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani
prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave
proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i
ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet
trgovine.
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o
elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi
Republike Hrvatske.
Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve
izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u
trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta
primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.
Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje. Prethodno kupnji,
kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok
će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno
prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.
Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je
omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.
Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i
cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za
kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je s istima
upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti
biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor
sklopljen. Trgovac zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da
navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.
Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Trgovac o činjenici
sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.
Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu
poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih
podataka prilikom registracije. Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane
kategorije/informacije.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o
kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.
Pojam Trgovac odnosi se na:
Naziv trgovca: Frizerski salon Nicole-Nicole
Sjedište: Cvjetna cesta 5
OIB: 33018542151
Email: salon@nicole-nicole.hr
Mob: 0913910391
www.shop.nicole-nicole.hr
Trgovac prodajom putem Internet trgovine www.ducle.hr nastupa u svoje ime.
Trgovac nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.
Kupac
Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet
trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj. koja
odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati putem e-bankinga,
virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu Trgovcu.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za
račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti
njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe
ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili
skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu
odgovornost.
II. REGISTRACIJA
Kako bi obavili kupnju na web shopu, registracija nije obavezna. Potrebno je
samo u prvom koraku checkout procesa ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj
imate omogućen pristup) kako bi Vam nakon unosa podataka potrebnih za
obavljanje dostave bilo moguće poslati potvrdu narudžbe.
Internetska trgovina

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Pridržavamo pravo
da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih
proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno
onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine. Imamo mogućnost, da
radi očigledne pogreške u online trgovini (npr. vidno kriva cijena), narudžbu
otkažemo.
III. GLAVNA OBILJEŽJA ROBE
Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.
Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Odstupanja u površini, boji površina i obliku koja su uobičajena na tržištu ostaju pridržana. Isto tako pridržana su i uobičajena odstupanja kod tonova boja, jer su uzorci odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti.
Trgovac posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu Kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.
U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i
isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.
Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici
www.shop.nicole-nicole.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu
aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.shop.nicole-nicole.hr, Trgovac zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.
Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.
Trgovac se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i
točnost informacija na internetskim stranicama, osobito u odnosu na cijenu
ponuđenih proizvoda i usluga. Trgovac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, slika te pogreške nastale prilikom promjena cijena i ažuriranja stranica.
U slučaju takove pogreške, a osobito ukoliko cijena istaknuta na internetskim stranicama iz bilo kojeg razloga ne bi odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda, Trgovac će bez odgode obavijestiti Kupca o istoj, te mu omogućiti da isti otkaže odnosno izmijeni narudžbu.
Ukoliko Kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, Trgovac će Kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od dana obavijesti Kupca o otkazu narudžbe.
U slučaju da Trgovac nije u mogućnosti isporučiti određeni proizvod u
predviđenom roku zato što naručenog proizvoda nema u skladištu ili ga nije više moguće izraditi, Trgovac će pismeno, dostavom Obavijesti o kašnjenju isporuke naručene robe putem elektroničke pošte obavijestiti Kupca, koji može otkazati narudžbu proizvoda ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.
Ukoliko Kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, Trgovac će Kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.
IV. CIJENA PROIZVODA
Cijene istaknute na web stranici www.shop.nicole-nicole.hr izražene su u
kunama i ne sadrže PDV temeljem članka 90. Zakona o PDV-u.
U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili
međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.
V. TROŠKOVI DOSTAVE
Dostava iznosi 30kn za cijelo područje RH osim u slučaju narudžbe
proizvoda u iznosu većem od 300kn u kojem je slučaju dostava
besplatna. Kao dostavnog partnera odabrali smo GLS putem kojih šaljemo
preporučenom pošiljkom.
Nakon dostave Potvrde o narudžbi Trgovac dostavlja Kupcu putem elektroničke
pošte Potvrdu o uplati.
Po spremnosti robe za dostavu Trgovac Kupcu putem elektroničke pošte
dostavlja Obavijest o spremnosti robe za isporuku u kojoj će biti definiran
predviđeni dan dostave.
Isporuka proizvoda će uslijediti najkasnije u roku 3 radna dana od gotove izrade
proizvoda. Rok izrade počinje teći od vidljive uplate na računu Prodavatelja.

Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog
stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.
Rok za dostavu počinje dan nakon zaprimanja uplate na žiro računu. Subote,
nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave.
U rokove za isporuku ne računaju se:
-dan prijema narudžbe/zahtjeva
-vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca
-vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv
-neradni dani, subote, nedjelje i blagdani ako predstavljaju početak ili kraj roka
U slučaju da Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio,
Trgovac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos
izravnih troškova vezanih uz isporuku.
U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio,
Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome
koje podatke će Kupac navesti Trgovcu prilikom provjere dostave narudžbe.
Za sva pitanja oko opcija dostave, javite nam se na email info@nicole-nicole.hr ili
nas kontaktirajte putem kontakt obrasca.
V. UVJETI I ROKOVI PLAĆANJA, UVJETI ISPORUKE ROBE, VRIJEME ISPORUKE ROBE
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem
elektronskog formulara. Proizvod se smatra naručenim kada Kupac prođe cijeli
postupak narudžbe.
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:
E-bankingom (internet bankarstvom)
Općom uplatnicom
Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci
(najkasnije 3 dana od primitka e-mail poruke) kojom se potvrđuje da je Ugovor
sklopljen.

Ako Kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa
naručivanja sugerira da se provjeri:
Je li poruka u Junk/Spam folderu
Je li mailbox pun
U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Trgovac će postupiti i
po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako
ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, Ugovor će jednostrano
raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Trgovca, Trgovac će pristupiti
isporuci naručenih proizvoda.
Naručene proizvode isporučujemo putem Hrvatske pošte, dostava proizvoda se
vrši prema uvjetima Hrvatske pošte, obično paket bude dostavljen u roku 3 – 5
radnih dana. Sve pakete šaljemo preporučeno i dostavljamo Kupcu šifru za
praćenje paketa kako bi Kupac u svakom trenutku znao gdje je njegova pošiljka.
Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog
stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.
U rokove za isporuku ne računaju se:
-dan prijema narudžbe/zahtjeva
-vrijeme kašnjenja zbog netočne i/li nepotpune adrese Kupca
-vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv
-neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka
Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda
Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim
stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim
odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.
VI. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (ZAMJENE I POVRATI)
Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne
navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od
14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od

strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora
predana u posjed.
Ako se Kupcu naručeni predmet iz bilo kojeg razloga ne sviđa i želi ga vratiti
može to učiniti na način da Trgovcu pošalje o vlastitom trošku predmet poštom
(preporučena pošiljka) i ispuni obrazac koji možete naći ovdje ili putem bilo koje
druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor,
upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca info@nicole-nicole.hr ili
poštom preporučeno na adresu sjedišta Trgovca: ##POPUNITI##. Po zaprimanju
predmeta, Kupcu će sredstva biti vraćena na račun u roku od 14 dana.
Ako Kupac želi zamjenu, artikl nam je potrebno poslati preporučeno poštom i u
pošiljci istaknuti koji artikl želi u zamjenu.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo
Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u
transportu/dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri
preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne
preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku
provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije
dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove
dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od
strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u
odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih
odredbama Zakona o obveznim o rokovima.
Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail info@nicole-nicole.hr s naznakom “Reklamacija”.
Trgovac će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da
odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i
Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka
valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.
Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju
odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka
reklamacije.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručne montaže, dostave, skladištenja,
održavanja ili drugih nestručnih zahvata Kupca, Trgovac ne snosi odgovornost.
Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno zakonu o Zašiti
potrošača i Zakonu o obaveznim odnosima.
Informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite ovdje.
Isključenje prava na raskid ugovora
Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o
zaštiti potrošača, a osobito ako je naručena roba izrađena prema narudžbi
Kupca, te personalizirana.
Trajanje ugovora
Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji
proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem
od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio
ugovora.
Pisani prigovori Kupaca i sporovi
Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim
propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge
Trgovca Kupci mogu poslati elektronskom poštom na adresu: info@nicole-
nicole.hr kako je to navedeno u podacima Trgovca.
Trgovac je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a
najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora
na isti odgovoriti.
U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti
Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili
prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i
mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.
Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza
Trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama
osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih
sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac
može pristupiti putem ove poveznice:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Kontakti Trgovca:
Nicole-Nicole j.d.o.o.
Email: info@nicole-nicole.hr
IBAN: HR8724840081135191529
VII. IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA
Ova pravila određuju i reguliraju kako Trgovac koristi, te štiti sve informacije koje
Kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.ducle.hr
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili
fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se
svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (primjerice ime i prezime, e-mail
adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim
podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje,
organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje,
otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim,
svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba
logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Registracijom na internet stranici www.shop.nicole-nicole.hr Kupac daje osobnu
suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih
podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja
na):
suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih
podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja
na):
– suglasnost da Trgovac može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih
podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i
statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o
proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave
promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja
usluga. Trgovac navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja
usluge, zaštite interesa korisnika i Trgovca te sprječavanja eventualnih
zloporaba;
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva

korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga
Trgovca koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
– suglasnost da mu se Trgovac može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-
om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale
kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
– davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih
svrha
Trgovac se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s
istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno
drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Trgovac ne
smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u
slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu
realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Trgovca i poslovni partneri odgovorni
su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Web trgovina www.shop.nicole-nicole.hr koristi kolačiće, odnosno tzv. „cookie“
programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako
bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti Kupčev
preglednik (browser), a samim time i Kupca, te na taj način omogući kupnju.
Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i
praktičniji, ova internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu
informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila
optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja.
Za obradu ovih podataka u analitičke svrhe koristimo uslugu Google Analytics.
Sukladno ugovoru s nama, Google ne koristi ove podatke ni u koje druge svrhe i
djeluje kao izvršitelj obrade isključivo po našem nalogu. Sukladno svom članstvu
u tzv. Štitu privatnosti (“Privacy Shield”) programu suradnje između Europske
unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD-a), Google poduzima sve potrebne
mjere za zaštitu podataka.
Davatelj usluge je:
Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043, USA
Više informacija o “Privacy Shield” programu možete pronaći na stranicama
Agencije za zaštitu podataka.

Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je
moguće i blokirati.
Ako ih blokirate kroz opcije svojeg internetskog preglednika, nakon toga ćete i
dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti
dostupne.
Što je cookie (kolačić)?
Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje
mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići
od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići
treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za web
stranicu i sl.
Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag
kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže
informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon
informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti
spremljene jedino ako vi to omogućite.
Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne
mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.
Kako ih onemogućiti?
Želite li onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo, možete to učiniti.
Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice.
Kako bi isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg
internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije
o kolačićima te slijedite upute.
Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju
internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.
Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa
internet preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke, kao što su
ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta
određenom mjestu.

VIII. DOPUNE I IZMJENE
Ova izjava o zaštiti podataka može se povremeno mijenjati kako bi je uskladili sa
stvarnim stanjem i zakonskim propisima. U slučaju značajnijih izmjena, poduzet
ćemo odgovarajuće mjere da Vas pravovremeno i na primjeren način
obavijestimo o svim takvim dopunama i izmjenama.
Datum zadnje izmjene: 13.4.2021.